Get Adobe Flash player

SBR

      Spoločnosť SB RECYKLING, s.r.o. vznikla v roku 2004 ako obchodná spoločnosť zameraná na export-import s cieľom dodávať suroviny a poskytovať služby pre metalurgický priemysel. Podnikateľské aktivity spoločnosti sa v prvopočiatkoch zameriavali na veľkoobchodnú činnosť a na konzultačno-odbornú pomoc. Hlavnou oblasťou bol obchod s ferozliatinami, pričom sa realizoval priamou dodávkou menších objemov pre vybraných odberateľov.

     Postupne sa ťažisko prenieslo na produkčnú činnosť, ktorej náplňou je výroba surovín - metalurgických brikiet pre zlievárenský a oceliarenský priemysel. Vychádzajúc zo skúseností z oblasti metalurgie a ostatného strojárskeho priemyslu došlo postupne k modifikácií výrobného programu. V rámci svojho vlastného vývoja začala naša spoločnosť riešiť likvidáciu odpadov vznikajúcich u odberateľov. Účelom tejto spolupráce bolo v prvom rade odbúravanie vedľajších produktov, ktoré inak končili na skládke, a tým zníženie nákladov na výrobu na výstupe. My vieme, že všetky odpady majú definovateľné chemicko-fyzikálne vlastnosti, ktoré je možno interdisciplinárne využiť. SBR sa preto stále viac venuje oblasti zhodnocovania a komplexnej recyklácií rôznych priemyselných odpadov, ktoré vo svojej produkcií využíva ako zdroj druhotných surovín a premieňa ich na nové alternatívne metalurgické suroviny. 

     Cieľom našej činnosti je praktické odbúravanie dlhodobých environmentálnych záťaží  a znižovanie nákladov producentov odpadu; zároveň vytvárať produkty so zaručenou pridanou hodnotou, ktoré umožňujú výrobcom surových želiez, ocelí a liatin šetriť náklady na vstupe nahradzovaním drahých klasických surovín.